Földtani rétegtani vizsgálatok

Cégünk geológus kutatói a geofizikai mérésekkel összhangban felszíni földtani kutatásokat is végeznek. A terepbejárás és felszíni térképezés során a környező feltárásokban észlelt földtani – szerkezetföldtani adatok és az azzal összevettet földtani szakirodalom alapján cégünk geológiai modellt készít a vizsgált terület szűkebb környezetére. Az összeállított geológiai ismeretanyag és a geofizikai mérések eredményének együttes felhasználásával készül el az értelmezett geofizikai – geológiai szelvény.

Geoelektromos szelvény és földtani értelmezése

Földtani kutatás, termálvíz kutató fúrás helyének kijelölése céljából

A kutatási területen mért geoelektromos szelvény

2009. júliusában a Geomega Kft., Abaújszántó Város Önkormányzata megbízásából geológiai-geofizikai kutatást végzett Abaújszántó déli előterében található Fürdő és Sportuszoda környékén. A kutatás célja a területen lévő vetőrendszer mintegy 300 m mélységig történő szeizmikus, valamint felszínközeli (0-50 m) multielektródás egyenáramú kutatása. A mérések fő célja a vetőrendszer mentén felszivárgó termálvíz mélyebb forrásának térképezése, valamint a kapott vetőstruktúra alapján olyan fúrási pont kijelölése, amely a mélyen fekvő – nagy hőmérsékletű – termálvíz kitermelésére alkalmas. A mérési eredményeket terepi geológiai térképezéssel kiegészítve, átfogó és pontos képet kaptunk a területen található vető- és geológiai struktúráról.

A kutatási területen mért szeizmikus szelvény

 

A Balaton vízmélységének és tavi üledékvastagságának térképezése vízi szeizmikus szelvények alapján

3D medertérkép Fonyód előterében

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizika Tanszék és a Geomega Kft. együttműködésében 1997 és 2007 között nagy felbontású szeizmikus méréseket végeztünk a Balatonon, amelyek adatokat szolgáltattak a holocén üledék alatti pannon rétegekről. A vizsgálatok különösen intenzív szakaszba kerültek az Integrált kutató módszer kifejlesztése negyedidőszaki környezeti állapotok geofizikai vizsgálatára című OTKA-projekt 2003-ban történt megindulásával. Az ultranagy felbontású szeizmikus felvételezés célja legfőképpen a Siófoki-medence alatti pannon korú rétegek térképezése volt, de a minden eddiginél sűrűbb mérési hálózat és a pontos műholdas helymeghatározás miatt az adatok felhasználhatóvá váltak a tómeder és a holocén üledékvastagság térképezésére is.

A Balatonon mért víziszeizmikus szelvényhálózat

A Balaton vízmélységi- és tavi üledékvastagsági-térképezése több célt is szolgált egyszerre. A tóban zajló üledékfelhalmozódás mértéke és területi eloszlása régóta kutatott téma, a feliszapolódás problémája iránt nagy érdeklődés mutatkozik a nagyközönség részéről is. Mivel azonban a Balaton egy tektonikailag meglehetősen aktív és részleteiben nem teljesen ismert geodinamikájú területen fekszik, a tómeder geomorfológiai viszonyainak vizsgálatától szélesebb körű következtetéseket is levonhatóak.

Jellegzetes víziszeizmikus szelvény

 

Facebook
LinkedIn