Vízbázis kutatás

Az elmúlt évtizedek és napjaink kiemelt fontosságú feladatai közé esik a vízbázis védelem. Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik az ehhez kapcsolódó projektek geofizikai előkutatásának területén. Ide tartozik a mederfelmérés, feliszapolódás és a közvetlen geológiai környezet vizsgálata szárazföldön és vízen.

Komplex geofizikai és geológiai kutatásokat végzünk ivóvíz, ásványvíz, és termálvízbázisok védelmében, valamint a geotermikus energiát hasznosító fejlesztésekben.

 

Szeizmikus mederszelvény

Vízbázis kutatása geoelektromos módszerrel

 

Gyálai Holt-Tisza II. és III. bögéjében felhalmozódott iszap vastagságának geofizikai módszerekkel történő feltérképezése

Gyála-Iszapvastagság a II-es bögében

2006 szeptemberében a Cégünk az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából geofizikai kutatást végzett a Gyálai Holt-Tisza II. és III. bögéjének területén. A kutatás célja a kijelölt szakaszok geofizikai felmérése volt a bennük felhalmozódott szennyezett iszap vastagságának térképezése céljából. A vizsgált területeket háromféle módszerrel próbáltuk felmérni, amelyből kettő bizonyult használhatónak. A három módszer a víziszeizmikus, földradar, illetve geoelektromos multielektródás mérések voltak, azonban bebizonyosodott, hogy a bögék vizének rendkívül kedvezőtlen fizikai tulajdonságai miatt (magas ionkoncentráció – alacsony fajlagos ellenállás) a földradar mérések kivitelezése nem célravezető.

A felmérést több fázisban, területekre bontva végeztük el. Ezek sorban: „Fehérpart dél”, „Fehérpart észak”, „Feketevíz észak” és „Feketevíz kelet”. A bontást mind a területek sajátosságai, mind pedig a kutatási módszerek indokolják. Míg az első három területen szeizmikus, addig a „Feketevíz kelet”-i blokkban multielektródás egyenáramú méréseket végeztünk. A szeizmikus mérések blokkjait a jelentős mederfenék morfológiai különbség és a feliszapolódás mértéke is jelentősen elkülönítette egymástól.

Gyála-Iszapvastagság a III-es bögében

 

Facebook
LinkedIn