Régészeti kutatások

Régészeti célú mágneses térképezés (2016) eredménye egy feltehetően római kori épületmaradvánnyal illetve recens csatornázással

A non-destruktív felszíni geofizikai módszerek gyors és költséghatékony vizsgálati lehetőséget jelentenek a felszín alatti régészeti objektumok vizsgálatára, kutatására.

Nagy területek felmérésére esetben az egyik leghatékonyabb módszer az elektromágneses (EM) térképezés. A mérés számtalan helyen bizonyított és a régészek, múzeumok rendszeresen felhasználják eredményeit.

A vizsgálandó területet egy elektromágneses adó-vevő tekercs-páron alapuló mérőműszerrel felmérve térképezhető a felszín közeli tartomány fajlagos ellenállása. Az eredeti talajrétegek illetve a mesterséges feltöltés a legtöbb esetben nagyon eltérő fajlagos ellenállás képet mutat, így a módszerrel, nagy biztonsággal azonosíthatók a bolygatott területek, megállapítható azok kiterjedése. Felszín közeli tartományon a legnagyobb érzékenységű mérőműszer esetén a felszíntől mért mintegy 1.5 m-es mélység értendő. Más mérési frekvenciák alkalmazása esetén a mérés behatolása növelhető, de ezzel együtt csökken a horizontális felbontás.

A régészeti célú előkutatásoknál az elektromágneses térképezés helyett illetve annak kiegészítésére nagyon gyakori a mágneses térképezés is, melyben cégünknek szintén évtizedes tapasztalata van.

Kisebb területek nagy pontosságú felmérésére a GPR radarméréseket javasoljuk. Ezzel a technológiával lehetőség nyílik nagy pontosság mellett, mélyebb (3-4 m) behatolás is. Az elektromágneses méréshez képest viszont lassabb felmérést tesz lehetővé. Ezért nagy területek kutatása esetén javasolt a két módszer együttes alkalmazása.

 
Az óbudai Harsány-lejtő régészeti célú geofizikai előkutatása

A kutatási terület értelmezett eredménytérképe

2005-ben Cégünk régészeti geofizikai előkutatást végzett az óbudai Harsány-lejtőn. A kutatás célja a terület ingatlanfejlesztését megelőző régészeti feltárás geofizikai támogatása volt. A felmérés során a felszín alatti rétegek vezetőképességét mértük mintegy 1 méteres effektív mélységig. A mérés célkitűzése a területre jellemző – általában jó vezetőképességű agyagos összletben esetlegesen előforduló – kisebb vezetőképességű római falmaradványok térképezése volt.

A mérési eredményekben megmutatkoznak azon régészeti objektumok, melyek helyzete és fizikai paramétere lehetővé teszi, hogy a felszínen végzett méréseinkbe a környezetüktől eltérő mért értékekkel jelentkezzenek. Ezek az észlelt jelek rámutatnak a régészeti kutatás szempontjából érdekesnek ígérkező területekre, ezáltal segítve a régész hatékony munkáját.

 

Győr – Dunakapu tér régészeti feltárása GPR radar technológiával

GPR radar mélységmetszetek a győri Dunakapu téren

2007-ben Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében a Stratégiai-Városfejlesztési Osztály pályázatot írt ki a győri Dunakapu tér régészeti geofizikai felmérésére. Az elbírálását követően cégünk a Geomega Kft. nyerte el a munkát.

A mérés és az értelmezés a Xántus János Múzeum vezető régészével egyeztetve történtek.

A kutatást a Dunakapu téren tizenegy különböző méretű blokkban végeztük el. A geofizikai felmérést földradar (GPR) berendezéssel hajtottuk végre 500 MHz-es antennával. A mérés célja a felszín alatt található régészeti hatók térképezése volt.

A mérési eredményeket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a megkutatható területrészek geofizikai leképezése a 0-3 m-es mélységtartományban eredményes volt. A mérés mind a felszín közeli hatókról, mind a mélyebben fekvő, régészetileg érdekes anomáliákról pontos, részletes képet adott. Bebizonyosodott, hogy a Dunakapu tér a mai napig jelentős régészeti területnek minősíthető. Nagy valószínűséggel a korabeli vár falainak maradványai még mindig, a területet ért folyamatos rendezések ellenére is megmaradtak.

A mérések eredményeként kijelölhetővé válhattak azok a területrészek, ahol régészeti emlékek előfordulnak, illetve előfordulhatnak. Leszűkíthetőek a régészeti feltárás számára perspektivikus területek, valamint a tér archeostruktúrájáról is kielégítő képet kaptunk

Az elvégzett mérés eredményei hozzájárultak egy jelentős költség- és időhatékonysággal bíró régészeti feltárás megvalósításához. A terület 3D radar – archeotérképe pedig lehetőséget adott a mai állapotok pontos dokumentálására.

Facebook
LinkedIn