Eltemetett tárgyak kutatása

Vezeték és csővezeték kutatás

A geofizikai mérések egyik kiemelt fontosságú feladata a különböző eltemetett objektumok felkutatása. Ilyenek lehetnek a veszélyes hulladékok (pl. tartályok), illetve közművek térképezése. Ebbe a körbe tartozhatnak még, különböző szennyezett területek lehatárolása és a szennyező források felkutatása is. A kimutatni, térképezni kívánt objektum anyagi összetételétől, méretétől valamint a mérési helyszíntől függően különböző kutatási módszerek alkalmazhatóak.

Víziszeizmikus szelvény csőátvezetés fölött

 
 Kombinált földradar és geoelektromos multielektródás mérés földalatti műtárgyak helyzetének meghatározására

GPR földradar mélységmetszet

2016 nyarán kombinált geofizikai felmérést végeztünk egy építkezési területen Budapesten. A mérések célja a megrendelő által kijelölt területeken korábban elbontott épületek lehetséges megmaradt beton alapozásának lokalizálása a felső 2,5 m-es térrészben. További feladat volt két darab 2 m átmérőjű üzemi víz csatorna térképezése 3,5 m mélységben. A kijelölt területek murvával vagy betonnal borítottak voltak. Földradaros szelvényezést végeztünk 300 MHz-es antennával az épületmaradványok lehatárolására. A mélyebben futó csatornák lokalizálására a területen kívül eső, mérésre alkalmas füves részen geoelektromos multielektródás felmérést végeztünk 1 méteres elektródatávolsággal.

A méréssel eredményesen lehatároltuk az egykori épületekhez tartozó alapozásokat. Az előzetes sejtésnek megfelelően a radarszelvények nem szolgáltattak információt a mélyebben futó csatornákról, azokat a multielektródás szelvény mentén sikerült lokalizálnunk. A csövek a környezetükhöz képest alacsonyabb ellenállással jelentkeztek a mért szelvényen, ennek lehetséges oka, hogy azokat alacsony ellenállású vízzáró, agyag réteggel boríthatták be.

Facebook
LinkedIn