Betonszerkezet vizsgálatok

Építési tervek és a mérési eredmények összehasonlítása

A beton- és vasbetonszerkezetek állapota a környezeti hatások következtében idővel romlik, korrodálhat, vagy megrepedhet. Az ilyen jellegű szerkezeti hibák megfelelő technológiák alkalmazásával egyszerűen kimutathatóak. Ezen alkalmazások körébe tartoznak a magas frekvenciás GPR radarantenna-rendszerek is.

A GPR mérési eljárással nagyfelbontásban lehet térképezni a vasbeton műtárgyak belső szerkezetét (födém, oszlop, gerenda, stb.), valamint információt kaphatunk a méretezésekhez nélkülözhetetlen paraméterekről (vastagság, átmérő, hossz). Így lehetőség nyílik rekonstruálni az eredeti kiviteli-építési tervet.

A radar módszer előnye a mérendő szerkezetek valós idejű leképezése, mellyel már a mérési területen előzetes adatokat tudunk szolgáltatni a megrendelőknek. Ezekből a mérésekből akár 3D blokk is készíthető, ami még vizuálisabbá teszi a mért terület, vagy műtárgy belső szerkezetét.

Előnyök:

  • Nagy mennyiségű adatállomány felvételezése rövid időn belül
  • Teljesen roncsolás-mentes vizsgálat
  • Nagy pontosságú mérés

Vasbetonháló felmérése

 
Falvastagság és betonvasak lokalizálása egy budapesti ingatlan 4 kijelölt mérési blokkjában

2014 nyarán a Geomega Kft. földradaros kutatást végzett egy budapesti helyszínen. A felmérés célja a helység falainak és padlójának vizsgálata volt. A négy blokkból a padlón lévő 1 x 1 méteres, míg a falakon lévők blokkok 0,7 x 0,7 méteresek voltak. A blokkok egymásra merőleges hálózat mentén lettek felmérve. A pozicionálás lokális koordináta rendszerben történt.

Eredményeink alapján a falvastagság a beépített szigetelésig egyértelműen meghatározható volt, a falak mentén 30 cm, míg a padló esetében 35 cm-nek adódott. A radarszelvényekből készített 2D mélységmetszetek leképezték a betonvasak helyét, mint azt a jobb oldali ábra mutatja.
 
 
 
 
 

Facebook
LinkedIn