Elektromágneses

Mérőeszköz: EM38B (Gyártó: Geonics Ltd.)

Mért adat: Fajlagos vezetőképesség ASCII fájlban tárolva

Behatolási mélység: Horizontális dipól mód – 0,75 m, vertikális dipól mód – 1,5 m

Régészeti és geotechnikai felmérésre az egyik leggyorsabb mérési eljárás az elektromágneses indukció elvén működő, elektromos vezetőképességet mérő műszer. A mérés során egy primér tekercs, váltóáram segítségével időben változó mágneses teret hoz létre, mely változó mágneses tér a felszín alatti összletben örvényáramokat indukál. Az örvényáramok erőssége egyrészt a primer tekercs által gerjesztett, és általunk ismert mágneses tértől, másrészt pedig az általunk megismerni kívánt, felszín alatti elektromos vezetőképességtől függ. A létrejött örvényáramokat méri egy szekunder tekercs, mely adott távolságban helyezkedik el a primér (adó) tekercstől. A szekunder (vevő) tekercsben mért jel nagyságából számítható a felszín közeli összlet vezetőképessége. A mérést pontról pontra megismételve térképezhetővé válik a vezetőképesség térbeli változása.

Az adó tekercs által gerjesztett tér természetesen nem csak a felszín alatti összlet közvetítő hatásával, hanem közvetlenül is hatással van a vevő tekercsre. Ez a közvetlen hatás ráadásul sokkal nagyobb, mint a mérni kívánt hatás. Éppen ezért minden mérés megkezdése előtt, valamint szükség szerint a mérés közben is kompenzálni kell a mérőműszert. A kompenzálás lényege, hogy a vevő tekercs hangolását úgy állítjuk, hogy ha nem lenne a felszín alatti összletben gerjesztett örvényáram, akkor 0 mS/m vezetőképességet mérjen. Ezt a kompenzálást minden mérés előtt, valamint mérés közben is rendszeresen ellenőrizni kell.

A műszer a felszín közeli összlet vezetőképességének egy bizonyos mélységig integrált átlagát méri. A mélység, melyet behatolási mélységnek, vagy effektív mélységnek is neveznek, az adó és a vevő tekercs távolságától, valamint a gerjesztett jel frekvenciájától függ. Nagyobb tekercstávolsággal és alacsonyabb gerjesztési frekvenciákkal mélyebbre lehet behatolni, növekszik az effektív kutatási mélység. Cserében viszont csökken a mérés térbeli felbontóképessége. A Geomega Kft.-nél rendelkezésre álló műszer a kanadai Geonics cég által gyártott EM38B típusú mérőműszer. Az EM38B egy méteres dipóltávolsággal és 14.6 kHz-es mérési frekvenciával dolgozik. Behatolási mélysége vertikális dipólmódban maximum 1.5m, míg horizontális dipól módban ennek mintegy fele.

A műszer méréstechnikai paramétereit figyelembe véve kiválóan alkalmas a felszínközeli anomáliák kimutatására. Ezek lehetnek régészeti hatók, főleg falmaradványok, valamint csővezetékek, üregek. Számos más esetben, szükség lehet a felszíni vezetőképesség gyors térképezésére is, pl. adott víztelítettség területi lehatárolására. Más esetekben a mérési eredmények kiválóan alkalmasak más mérések tervezéséhez.

A mérések kivitelezése történhet előre kitűzött hálózat mentén, valamint GPS-es navigálással is.

 

Facebook
LinkedIn