Földradar – GPR

Mérőeszközök: Zond12e és Python-3 (Gyártó: Radar Systems, Ink.)

Elérhető antennafrekvenciák: 25, 38, 50, 100, 300, 500, 1500 MHz

Mért adat:  Radargram szelvények SEG-Y formátumban tárolva

Behatolási mélység: Antenna frekvenciától, vizsgált közegtől függ, maximálisan 5-10 m

Pozícionálás:  Mérési körülményektől függően lokális rendszertől a cm pontos RTK GPS-ig

Radar (GPR) rendszerek:

– Kisfrekvenciás (25MHz-100Mhz)

– Középfrekvenciás (250MHz-800MHz)

– Nagyfrekvenciás (900MHz-2GHz)

A földradar mérések módszertani ismertetése

Földradar mérések során egy adóantennával elektromágneses hullámokat gerjesztünk, melyek fókuszáltan terjedve, egyes réteghatárokról visszaverődve részben visszajutnak a vevőantennához. A visszaverődéseket azok a réteghatárok hozzák létre, melyek mentén megváltozik az elektromágneses (radar-) hullámok terjedési sebessége (pl. beton-kavics réteghatár). A visszavert hullámok beérkezési idejét és amplitúdóját megmérve, a terjedési sebesség ismeretében számítani tudjuk az egyes réteghatárok felszín alatti mélységét, valamint információt kapunk az anyagi változásokról. A visszavert hullámok amplitúdójából az anyagváltozásokat minősíthetjük. Ott kapunk nagy amplitúdójú jelet, ahol az elektromos tulajdonságok megváltozása nagyobb. Tehát homogén anyag belsejéből nem érkeznek reflexiók.

A mérést 2D szelvény vagy 3D mérési háló mentén végezve az egyes réteghatárok térbeli lefutása is térképezhetővé válik. Az alkalmazott egycsatornás mérés során a beérkező visszaverődéseket egy, a tervezett kutatási mélység alapján számított hosszúságú időablakban regisztráljuk.

A földradar (GPR: Ground Penetrating Radar) mérések sokoldalú alkalmazásaival találkozhatunk. Használják többek között mérnök-geofizikai vizsgálatoknál, régészeti kutatásoknál, eltemetett tárgyak, beomlott járatok, gáz-, vízvezetékek pontos nyomvonalának megállapítására, utak, gátak szerkezetének vizsgálatára, geológiai feltárásra, talajvízszint-mérésre, karsztvíz kutatásra.

Az elektromágneses hullámok terjedését a közeg három fizikai paramétere befolyásolja:

– Fajlagos vezetőképesség

– Dielektromos állandó

– Mágneses permeabilitás

Utak szerkezetének vizsgálata során a mágnesezhető fémtárgyak (pl. vasbeton szerkezetek vasalása) esetében jelentős lehet a mágneses permeabilitás változása is, alapvetően azonban a fajlagos vezetőképesség és a dielektromos állandó változása jelentős, ez határozza meg a mért szelvény képét.

Házak, irodák átalakítása során sokszor gondot okoz az építőiparnak lecsökkenteni a roncsolással járó átalakítások által előidézett problémákat. Ilyen probléma lehet egy átvágott elektromos vezeték, nagyfeszültségű kábelcsoport a födémben vagy egy vízvezeték cső.

E problémák minimalizálására – vagy kizárására – ajánljuk a roncsolás-mentes vizsgálatokat, amellyel gyorsan és hatékonyan lehet előállítani a tartószerkezetek vasalás képét. A vizsgálathoz magas frekvenciájú GPR radart alkalmazunk.

A mérési technológiával vizsgálható továbbá tartószerkezetek (gerenda, oszlop, fal) rejtett és felszíni hibái. A mérésekkel megállapítható keletkezésük oka és területi kiterjedésük.

3D felmérés alkalmazásával további információk szerezhetők a betonszerkezetek belső struktúrájáról, amelyekből kiszámíthatóak azok méretezési paraméterei. Ebből kifolyólag a méréseknek fontos szerep juthat a minőségbiztosítás területén.

Fontos megemlítenünk, hogy a földradar módszer a földben lévő anyagok elektromos tulajdonságának megváltozását mutatja, tehát a vizsgált anyagrész mechanikai szilárdsági tulajdonságára csak közvetetten tehetünk megállapításokat. Mint minden roncsolásmentes vizsgálati eljárás eredményét, így a földradar mérések eredményét is csak fúrásos, feltárásos vizsgálatokkal együtt tekinthetjük teljesnek.

Facebook
LinkedIn