Munkatársaink


Hámori Zoltán

Geofizikus MSc

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem geofizikusként 2001-ben. Az egyetemet követően a Geomega Kft-ben helyezkedtem el. Szakterületem a nagy felbontású mérnökgeofizikai kutatás. Ide tartoznak a geoelektromos, GPR radar, mágneses, vízi- és szárazföldi szeizmikus mérések. Feladataim között szerepel a nagy felbontású mérnökgeofizikai projektek lebonyolítása a mérés tervezésétől a kivitelezésen át, az értelmezésig. Ehhez kapcsolódóan folyamatos műszer- és szoftverfejlesztéseket végzek, alkalmazkodva a legújabb technológiai irányvonalakhoz.

 • Mérnökgeofizikai kutatás
 • Nagy felbontású geofizikai mérések
 • Kutatásszervezés

Email cím: hami@geomega.hu

Telefonszám: 36-20-932-82-32

 

 

 

Filipszki Péter

Geofizikus MSc

Péter az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett geofizikusként 2014-ben. Szakdolgozatát a fúrólyukban végzett NMR mérések inverziójából készítette, melyben a multi-exponenciális lecsengési görbe illesztéssel foglalkozott. Az egyetemet követő rövid kitérő után a Geomega Kft-ben helyezkedett el. Cégünk mérnökgeofizikai részlegének munkatársaként feladata a nagy felbontású mérnökgeofizikai projektekkel kapcsolatos teendőkre terjed ki.

 • Nagyfelbontású geofizikai mérések
 • Méréstervezés
 • Projektvezetés

Email cím.: filpet@geomega.hu

Telefonszám: 36-20-968-85-51

 

 

Wórum Géza

Geofizikus PhD

Géza az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett geofizikusként 1999-ben. Az egyetemi évek alatt 1997-1999 között MOL ösztöndíjat szerzett amelynek keretében szakirányú speciális tanulmányokat végzett a szénhidrogénföldtan területén. Tanulmányait 2000-ben az amszterdami Vrije Egyetemen doktori iskolájában folytatta ahol 2004-ben doktori fokozatot szerzett. Doktori dolgozatában 3D vetőrendszerek tektonikai feszültségtér hatására történő reaktivációjának 3D modellezéséről, valamint a tektonikailag invertált West Netherlands Basin kiemelkedésének és eróziójának mennyiségi meghatározása területén végzett kutatásairól adott számot. A Geomega Kft-ben 2004-2005 kutató geofizikusként regionális geológiai/tektonikai valamint tektonikai stabilitási kutatásokat végzett a Paksi Atomerőmű és a Mecsek térségében. 2005-2006 között szénhidrogénföldtani projektekben szeizmikus értelmezőként, földtani modellezőként és proszpekt kiértékelőként dolgozott. 2006 óta cégünk vezető geológiai-geofizikai szakembere, mélyföldtani és szénhidrogénföldtani projektekhez kapcsolódói szakmai feladatok elvégzésén túl a kutatási projektek szakmai tervezésével és koordinálásával foglalkozik.

 • Kutatásszervezés
 • Szeizmikus értelmezés
 • Integrált tektonikai és rétegtani modellalkotás
 • 3D rezervoárgeológiai modellezés
 • Geostatisztikai alapú komplex térképezés
 • Földtani vagyonszámítás, Monte Carlo modellezés

Email cím.: worg@geomega.hu

Telefonszám: 36-30-6891-789

 

Koroknai Balázs

Geológus PhD

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett geológusként 1996-ban szénhidrogénföldtani szakirányban.

1996–2000 közt az ELTE TTK Doktori Iskolájában folytatott doktori tanulmányokat az MTA Tanszéki Geológiai Kutatócsoportnál (témavezető: dr. Kovács Sándor). 2005-ben szerzett doktori (PhD) fokozatot „summa cum laude” minősítéssel. “Tektonometamorf fejlődés a Szendrői- és Upponyi-paleozoikumban” című dolgozatában az észak-magyarországi, kisfokú metamorf, paleozoos összletek alpi képlékeny szerkezetalakulását vizsgálta, és új tektonometamorf fejlődési modellt dolgozott ki.

Graduális és posztgraduális tanulmányai során elnyert külföldi ösztöndíjak:

1995: az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány graduális ösztöndíja. Salzburg, Paris-Lodron Egyetem Földtani és Őslénytani Intézete (témavezető: Prof. Dr. Franz Neubauer, 7 hónap).

1997/1998: a DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), posztgraduális ösztöndíja. Tübingeni Eberhard-Karls Egyetem Földtani és Őslénytani Intézete (témavezető: Prof. Dr. Wolfgang Frisch, 10 hónap).

2000. október 1-től 2010. dec. 31-ig a Magyar Állami Földtani Intézet tudományos munkatársa (Tektonika és Őskörnyezet Osztály), majd 2006-tól tudományos főmunkatársa, ahol számos kutatási projekt résztvevője. Fő kutatási területe a Mecsek DK-i előterében található Mórágyi-rög, ahol elsősorban szerkezetföldtani, kisebb részt metamorf kőzettani kutatásokat folytatott a kis- és közepes aktivitású erőművi radioaktív hulladékok végső elhelyezését célzó földtani kutatáshoz kapcsolódóan.

2011 januárjától a Geomega Kft. geológus munkatársaként szénhidrogénföldtani projekteken dolgozik.

 • Mélyfúrási magok geológiai anyagvizsgálata, koordináció és egyes vizsgálatok végzése
 • Anyagvizsgálati eredmények értelmezése, karotázs-korrelációja, és integrált értelmezés
 • Szeizmikus értelmezés
 • Szerkezetföldtani értelmezés
 • Integrált értelmezés, földtani modellek kialakítása/pontosítása

Email cím.: koroknai@geomega.hu

Facebook
LinkedIn