Letöltés

Cégünk elhivatottan támogatja a tudományos értékű kutatási eredmények és mérési adatok széles körű megosztását, amellyel a hazai földtudományos képzést és kutatási tevékenyéget kívánjuk segíteni és előmozdítani. Ezen az oldalon cégünk publikus kutatási és mérési eredményei, jelenlegi és korábbi munkatársainak szak- és doktori dolgozatai, valamint a szakmai életútjukat övező, tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányai tölthetők le.

Reméljük a kezdeményezéssel elérjük a fenti célokat, egyben kérjük a tudományos közlések írott és íratlan szabályainak messzemenő betartását a dokumentumok és adatállományok (vagy azok egy részének) felhasználása, módosítása és korrekt hivatkozása során.

Térképek

Wórum et. al (2020): Magyarország neotektonikai térképe

Young geological deformations in Hungary (1:500,000)

NKP projekt (2018-2022): Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztettségi térképének megalkotása és elemzése

Hivatkozás: Wórum, G., Koroknai, B., Koroknai, Zs., Fekete-Németh, V., Kovács, G., Tóth, T., 2020. Young geological deformations in Hungary. Geomega Ltd., Budapest https://doi.org/10.17632/dnjt9cmj87.1

Worum-et-al_2020_Map_Young-defs-HU.tfw

Georeferált image (EOV)

Neotectonic-map_HU.zip

Neotektonikus vetők, redők és a vetők gyökérzónái (.shp)

A Neotectonic-map_HU.zip digitális vektoros állományhoz való hozzáféréshez adatkezelési nyilatkozat kitöltése szükséges, amely innen tölthető le. Az adatokat a kitöltött nyilatkozatnak a worg@geomega.hu címre történő visszaküldése után bocsátjuk rendelkezésre.  
Koroknai et al. (2023): Seismotectonic map of Hungary

Seismotectonic map of Hungary (1:500,000)

NKP projekt (2018-2022): Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztettségi térképének megalkotása és elemzése

Hivatkozás: Koroknai, B., Békési, E., Bondár, I., Czecze, B., Győri, E., Kovács, G., Porkoláb K., Tóth, T., Wesztergom, V., Wéber, Z., Wórum, G. 2023. Seismotectonic map of Hungary, Geomega Ltd., Budapest. 

Coming soon

Georeferált image (EOV)

Seismotectonic-map_HU.zip

Aktív vetőszakaszok gyökérzónái 3 kategóriában (.shp)

A Seismotectonic-map_HU.zip digitális vektoros állományhoz való hozzáféréshez adatkezelési nyilatkozat kitöltése szükséges, amely innen tölthető le. Az adatokat a kitöltött nyilatkozatnak a worg@geomega.hu címre történő visszaküldése után bocsátjuk rendelkezésre.  
Kovács et al. (2023): Seismotectonic hazard map of Hungary

Seismotectonic hazard map of Hungary (1:500,000)

NKP projekt (2018-2022): Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztettségi térképének megalkotása és elemzése

Hivatkozás: Kovács, G., Koroknai, B., Győri, E., Németh, V., Balázs, L., Czecze, B., Bondár, I., Wórum, G., Szabó, G., Kegyes-Brassai, O. and Tóth, T. 2023. Seismotectonic hazard map of Hungary, Journal of Maps (in prep.)

Könyvek, előadások, zárójelentések

Horváth, F., Pap, N., Reményi, P. and Tóth, T (eds.). 2012. Geothermal Resource Assessment of the Drava Basin. IDResearch Kft., Publikon, Pécs, 222p. ISBN:978-615-5001-59-8, http://www.geo.dravamedence.hu/

Tóth, T., Hámori, Z., Filipszki, P. és Németh, V. 2018. Töltés állapotvizsgálat geofizikai módszerekkel. Előadás, Magyar Hidrológiai Társaság, XXXVI. Vándorgyűlés, Gyula, 2018.07.04

Tóth, T., Kádi, Z., Wórum, G. és Koroknai, B. 2022. S-hullám szeizmikus mérések alkalmazási lehetőségei a felszínközeli képződmények rétegtani és tektonikai vizsgálatában. Előadás, Magyarhoni Földtani Társulat, MTA PAB Föld- és Környezettudományok Szakbizottság, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., előadóülés, Pécs, 2022.12.08

Wórum, G., and Tóth, T. 2009. Development of the abandoned Penészlek gas province: New geological insights into a volcanoclastic gas reservoir and lessons learnt from state of the art exploration techniques. Presentation, Society of Petroleum Engineers (SPE), International Conference, Budapest, Hungary, 16.11.2009.

Szakdolgozatok, doktori dolgozatok

Horváth Ferenc akadémiai doktori értekezés (2007)
A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA, Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis

Hivatkozás: Horváth, F. 2007. A Pannon-medence geodinamikája, eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis. Akadémiai doktori értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai Tanszék , Budapest, 238p.

Koroknai Balázs doktori dolgozat (ELTE Általános Földtani Tanszék, 2004)
Tektonometamorf fejlődés az Upponyi- és Szendrői-paleozoikumban

Hivatkozás: Koroknai, B. 2004. Tektonometamorf fejlődés az Upponyi- és Szendrői-paleozoikumban. Doktori értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, MTA Geológiai Kutatócsoport–Általános és Történeti Földtani Tanszék, Budapest, 239p.

Kovács Gábor doktori dolgozat (ELTE Geofizikai Tanszék, 2013)
Fiatal tektonika és felszínfejlődés kapcsolata az Alpok keleti előterében

Hivatkozás: Kovács, G. 2013. Fiatal tektonika és felszínfejlődés kapcsolata az Alpok keleti előterében. Doktori értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék–Természetföldrajzi Tanszék, Budapest, 150p.

Tóth Tamás doktori dolgozat (ELTE Geofizikai Tanszék, 2003)
Folyóvízi szeizmikus mérések

Hivatkozás: Tóth, T. 2003. Folyóvízi szeizmikus mérések. Doktori értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Geofizikai Tanszék , Budapest, 141p.

Wórum Géza szakdolgozat (ELTE Geofizikai Tanszék, 1999)
A Mecsek-Villányi térség szerkezete és fejlődéstörténeti eseményei szeizmikus szelvények alapján

Hivatkozás: Wórum, G. 1999. A Mecsek-Villányi térség szerkezete és fejlődéstörténeti eseményei szeizmikus szelvények alapján, Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Geofizikai Tanszék, Budapest, 135p.

Wórum Géza doktori dolgozat (Vrije Universiteit, 2004)
Modelling of fault reactivation potential and quantification of inversion tectonics in the southern Netherlands

Hivatkozás: Worum, G. 2004. Modelling of fault reactivation potential and quantification of inversion tectonics in the southern Netherlands. PhD Thesis, Netherlands Research School of Sedimentary Geology (NSG), Publ. No. 20040606, ISBN 90-9018395-7, Vrije Universiteit, Amsterdam, 152p.

Referált publikációk

Bödőcs, A. és Kovács, G. 2011. Római kori birtokrendszer kialakítása és tájformáló hatása Pannóniában. Geodézia és Kartográfia, 63(3), 20–25pp.

Cloetingh, S., van Wees, J.D., Ziegler, P.A., Beekman, F., Tesauro, M., Förster, A., Norden, B., Kaban, M., Hardebol, N., Bonté, D., Genter, A., Guillou-Frottier, L., Ter Voorde, M., Sokoutis, D., Willingshofer, E., Cornu, T. and Worum, G. 2010. Lithosphere tectonics and thermo-mechanical properties: An integrated modelling approach for Enhanced Geothermal Systems exploration in Europe. Earth-Science Reviews 102(3), 159–206pp, DOI:10.1016/j.earscirev.2010.05.003.

Csontos, L., Benkovics, L., Bergerat, F., Mansy, J.L. and Wórum, G. 2002. Tertiary deformation history from seismic section study and fault analysis in a former European Tethyan margin (the Mecsek–Villány area, SW Hungary). Tectonophysics 357(1), 81–102pp, DOI:10.1016/S0040-1951(02)00363-3.

Csontos, L., Márton, E., Wórum, G. and Benkovics, L. 2002. Geodynamics of SW-Pannonian inselbergs (Mecsek and Villany Mts, SW Hungary): Inferences from a complex structural analysis. EGU Stephan Mueller Special Publication Series, 3, 227–245pp.

Fodor, L. and Koroknai, B. 2000. Ductile deformation and revised lithostratigraphy of the Martonyi subunit (Torna unit, Rudabánya Mts.), Northeastern Hungary. Geologica Carpathica, 51(6), pp. 355-369.

Fodor L., Gerdes A., Dunkl I., Koroknai B., Pécskay Z., Trajanova M., Horváth P., Vrabec M., Jelen B., Balogh K. and Frisch W. 2008. Miocene emplacement and rapid cooling of the Pohorje pluton at the Alpine-Pannonian-Dinaridic junction, Slovenia. Swiss Journal of Geosciences, vol. 101, Supplement 1/ September, 2008, pp. 255-271. DOI: 10.1007/s00015-008-1286-9

Haas, J. (ed), Budai, T. (ed), Csontos L., Fodor, L., Konrád, Gy., Koroknai, B. 2014. Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana. Magyarázó „Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez” (1:500 000). [Geology of the pre-Cenozoic basement of Hungary. Explanatory notes for „Pre-Cenozoic geological map of Hungary”, 1:500 000]. Publ. Geol. Geoph. Inst. Hungary, pp. 1-73.

Horváth, F., Musitz, B., Balázs, A., Végh, A., Uhrin, A., Nádor, A., Koroknai, B., Pap, N., Tóth, T., and Wórum, G. 2015. Evolution of the Pannonian basin and its geothermal resources. Geothermics 53(4), 328-352pp, DOI:10.1016/j.geothermics.2014.07.009.

Horváth, F., Dulić, I., Vranković, A., Koroknai, B., Tóth, T., Wórum, G., and Kovács, G. 2018. Overview of geologic evolution and hydrocarbon generation of the Pannonian Basin. Interpretation 6(1), 1-37pp.

Horváth, F., Koroknai, B., Tóth, T., Wórum, G., Konrád, Gy., Kádi, Z., Kudó, I., Hámori, Z., Filipszki, P., Németh, V., Szántó, É., Bíró, A., Koroknai, Zs., Földvári, K. és Kovács, G. 2019. A „Kapos-vonal” középső szakaszának szerkezeti-mélyföldtani viszonyai és neotektonikai jellegei a legújabb geofizikai vizsgálatok tükrében. Földtani Közlöny 149(4), 327-349pp, DOI: 10.23928/foldt.kozl.2019.149.4.327.

Király, E. and Koroknai, B. 2004. The magmatic and metamorphic evolution of the north-eastern part of the Mórágy Block (A Mórágyi-rög ÉK-i részének magmás és metamorf fejlődéstörténete). MÁFI Évi Jelentése 2003-ról, pp. 299–318.

Kocsis, M., Szatmári, G., Kassai, P., Kovács, G., Tóth, J., Krámer, T., Torma, P., Homoródi, K., Pomogyi, P., Szeglet, P., Csermák, K. and Makó, A. 2022. Soluble phosphorus content of Lake Balaton sediments. Journal of Maps, 1–9. https://doi.org/10.1080/17445647.2021.2004943

Koroknai, B., Neubauer, F., Genser, J. and Topa D. 1999. Metamorphic and tectonic evolution of the Austroalpine units at the western margin of the Gurktal Nappe complex, Eastern Alps. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 79, pp. 277-295, DOI: http://doi.org/10.5169/seals-60209

Koroknai B., Árkai P., Horváth P., Balogh, K. 2008. Anatomy of a transitional brittle-ductile shear zone developed in a low-T meta-andesite tuff: a microstructural, petrological and geochronological case study from the Bükk Mts. (NE Hungary). Journal of Structural Geology, 30(2), pp. 159-176, DOI: 10.1016/j.jsg.2007.10.007

Koroknai, B., Wórum, G., Tóth, T., Koroknai, Zs., Fekete-Németh, V., Kovács, G. 2020. Geological deformations in the Pannonian Basin during the neotectonic phase: New insights from the latest regional mapping in Hungary. Earth-Science Reviews 211, 103411, DOI:10.1016/j.earscirev.2020.103411.

Kovács, G. 2010. The advantages of using the second military survey maps in fluvial studies. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 45(1), 64-70pp.

Kovács, G. és Telbisz, T. 2013. Tektonikus és fluviális hatások a Kőszegi-hegység és a Rába közti dombvidék kialakulásában [The role of tectonic and fluvial forces in the formation of the hilly area between Kőszeg Mountains and Rába River]. Földtani Közlöny, 143(2), 157–176pp.

Kovács, G., Telbisz, T., Székely, B. and Timár, G. 2014. DEM-derived markers of drainage network changes in the Eastern Alpine Foothills. Journal of Maps, 11(2), 255–260pp, DOI: 10.1080/17445647.2014.948938

Kovács, G., Fodor, L., Kövér, S., Molnár, G., Raáb, D., Telbisz, T. and Timár, G. 2015. Verification of Late Miocene to Quaternary structural control on landforms: a case study with comprehensive methodology from a low hilly area (western Pannonian Basin). Austrian Journal of Earth Sciences, 108(2), 82–104. DOI: 10.17738/ajes.2015.0015.

Magyar, I., Sztanó, O., Sebe, K., Katona, L., Csoma, V., Görög, Á., Tóth, E., Szuromi-Korecz, A., Šujan, M., Braucher, R., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Koroknai, B., Wórum, G., Sant, K., Kelder, N. and Krijgsman, W. 2019. Towards a high-resolution chronostratigraphy and geochronology for the Pannonian Stage: Significance of the Paks cores (Central Pannonian Basin). Földtani Közlöny 149(4), 351-369pp, DOI:10.23928/foldt.kozl.2019.149.4.351.

Maros, Gy., Koroknai, B., Palotás, K., Fodor, L., Dudko, A., Forián-Szabó, M., Zilahi-Sebess, L., Bán-Győry, E. 2004. Tectonic analysis and structural evolution of the north-eastern Mórágy Block (A Mórágyi-rög ÉK-i részének tektonikai elemzése és szerkezetalakulása). MÁFI Évi Jelentése 2003-ról, pp. 371–394.

Maros Gy., Koroknai B., Palotás K., Musitz B., Füri J., Borsody J., Kovács-Pálffy P., Kónya P., Viczián I., Balogh K., Pécskay Z. 2010. Brittle Fault Zones in the Mórágy Granite: New Structural and K–Ar Data (Törészónák a Mórágyi Gránitban: új szerkezeti és K–Ar-adatok). A MÁFI Évi Jelentése 2009, pp. 91–112.

Poros Zs., Molnár F., Koroknai B., Lespinasse M., Maros Gy., Benkó Zs. 2008. Fluidzárvány-sík és repedésrendszer vizsgálatok alkalmazása granitoid kőzetek fluidáramlási rendszereinek rekonstrukciójában III. A Bátaapáti (Üveghuta) radioaktív hulladéktároló telephely kutatófúrásaiban végzett vizsgálatok eredményei. [Application of studies on fluid inclusion planes and fracture systems in the reconstruction of the fracturing history of granitoid rocks III: Results of studies in drillcores from the radioactive waste depository site Bátaapáti (Üveghuta)]. Földtani Közlöny, 138/4, pp. 361–382.

Telbisz, T., Kovács, G., Székely, B. és Karátson, D. 2012. A sávszelvényelemzés (swath analysis) módszere digitális terepmodell (DTM) alapján [The method of swath analysis based on digital terrain models]. Földtani Közlöny, 142(2), 193–200pp.

Telbisz, T., Kovács, G., Székely, B. and Szabó, J. 2013. Topographic swath profile analysis: a generalization and sensitivity evaluation of a digital terrain analysis tool. Zeitschrift für Geomorphologie, 57(4), 485–513pp, DOI: 10.1127/0372-8854/2013/0110.

Windhoffer, G., Bada, G., Nieuwland, D., Wórum, G., Horváth, F. and Cloetingh, S. 2005. On the mechanics of basin formation in the Pannonian basin: Inferences from analogue and numerical modelling. Tectonophysics 410(1), 389-315pp, DOI:10.1016/j.tecto.2004.10.019.

Worum, G., van Wees, J.D., Bada, G., van Balen, R.T., Cloetingh, S. and Pagnier, H. 2004. Slip tendency analysis as a tool to constrain fault reactivation: A numerical approach applied to 3D fault models in the Roer Valley Rift System (southeast Netherlands). Journal of Geophysical Research (109), B02401, doi:10.1029/2003JB002586.

Worum, G. and Michon, L. 2005. Implications of continuous structural inversion in the West Netherlands Basin for understanding controls on Palaeogene deformation in NW Europe. Journal of the Geological Society, London, 162(1), 73-85pp, doi:10.1144/0016-764904-011 .

Worum, G., Michon, L., van Balen, R.T. van Wees, J.D., Cloetingh, S. and Pagnier, H. 2005. Pre-Neogene controls on present-day fault activity in the West Netherlands Basin and Roer Valley Rift System (southern Netherlands): role of variations in fault orientation in a uniform low-stress regime. Quaternary Science Reviews 24(3), 473-488pp, DOI:10.1016/j.quascirev.2004.02.020.

Worum, G. and van Wees, J.D. 2017. High-resolution quantitative reconstruction of Late Cretaceous-Tertiary erosion in the West Netherlands Basin using multi-formation compaction trends and seismic data: implications for geothermal exploration. Acta Geodaetica et Geophysica 52(1), DOI:10.1007/s40328-017-0196-6.

Zámolyi, A., Kovács, G., Székely, B. és Timár, G. 2010. A Bakony vetőmintázatának morfometriai vizsgálata és az ebből levonható néhány tektonikus geomorfológiai következtetés [A morphometric analysis of the fault pattern of the Bakony Mountains: some tectonic geomorphological implications]. Földtani Közlöny, 140, 439–453pp.

Close Menu